DMO: Standalone- tai MSI-asennus (LTSR 2023)

Standalone-asennus (työasema-asennus)

Standalone asennuksessa pakattu tiedosto puretaan haluttuun ohjelmakansioon ja ohjelmasta (SoD.exe) tehdään pikakuvake työpöydälle.

MSI-asennus (komentoriviasennus)

msiexec /i ”drive:\Standalone.msi” CONFIGTEMPLATE=”drive:\SoD.exe.config” OEMSPLASHSCREEN=”drive:\SoD.OEM.png”

“drive:\” viittaa polkuun, jonne olet purkanut MSI-asennuspaketin.
MSI-asennus on tarjolla vain komentoriviasennuksena. Asennus-wizardia ei ole käytettävissä.
MSI-asennuksessa Windowsiin ei tehdä automaattisesti käynnistyskuvakkeita käynnistysvalikkoon tai työpöydälle. Kuvake pitää luoda manuaalisesti.
Käynnistettävä ohjelma on SoD.exe.

Pakatun tiedoston purku

Ennen Standalone asennusta poista pakatun tiedoston suojaus.

  • Avaa pakatun tiedoston Ominaisuudet
  • Ominaisuudet-ikkunan alaosassa laita täppä kohtaan Salli.
  • Klikkaa Käytä ja sulje ikkuna.
  • Pura tiedosto.