DMO: Standalone- tai MSI-asennus (NDA)

Standalone-asennus (työasema-asennus)

Standalone asennuksessa pakattu tiedosto puretaan haluttuun ohjelmakansioon ja ohjelmasta (SoD.exe) tehdään pikakuvake työpöydälle.

MSI-asennus (komentoriviasennus)

msiexec /i ”drive:\Standalone.msi” CONFIGTEMPLATE=”drive:\SoD.exe.config” OEMSPLASHSCREEN=”drive:\SoD.OEM.png”

“drive:\” viittaa polkuun, jonne olet purkanut MSI-asennuspaketin.
MSI-asennus on tarjolla vain komentoriviasennuksena. Asennus-wizardia ei ole käytettävissä.
MSI-asennuksessa Windowsiin ei tehdä automaattisesti käynnistyskuvakkeita käynnistysvalikkoon tai työpöydälle. Kuvake pitää luoda manuaalisesti.
Käynnistettävä ohjelma on SoD.exe.

Pakatun tiedoston purku

Ennen Standalone asennusta poista pakatun tiedoston suojaus.

Avaa pakatun tiedoston Ominaisuudet
Ominaisuudet-ikkunan alaosassa laita täppä kohtaan Salli.
Klikkaa Käytä ja sulje ikkuna.
Pura tiedosto.