Liikennevahinkolautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on antaa lausuntoja sekä soveltamissuosituksia laissa säädettyjen liikennevahinkojen korvausasioissa. Philips SpeechLive -puheentunnistussovelluksen hyödyt vuosittain jopa 2000 lausuntoa tuottaville juristeille ovat kiistattomat.

Liikennevahinkolautakunta on liikennevakuutuksen korvausasioita käsittelevä lakisääteinen toimielin. Lautakunnan päätökset ovat suosituksia, mutta käytännössä vakuutusyhtiöt noudattavat niitä lähes poikkeuksetta. Lausuntoja pyytävät vakuutusyhtiöt, Liikennevakuutuskeskus, Valtiokonttori, tuomioistuimet sekä vakuutuksenottajat ja vahinkoa kärsineet. Käsiteltävät vahingot ovat henkilö- ja esinevahinkoja. Lisäksi Liikennevahinkolautakunta julkaisee vuosittain kokoelman korvaustoimintaa koskevista normeista ja ohjeista.

Kiistatonta etua

Puheenjohtajan sekä kolmen varapuheenjohtajan ohella Liikennevahinkolautakunnassa vahinkoasioita ratkaisee seitsemän sivutoimista jäsentä ja varajäsentä sekä kymmenkunta henkilöä toimistohenkilökuntaa, josta suurin osa on juristeja.

Käsittelemme vuosittain jopa 2000 tapauskohtaista lausuntopyyntöä, joten niiden tuottamiseen käytetään merkittävästi aikaa. Tässä työssä Philips SpeechLive on erinomainen väline. – OTL, VT Niko Matikainen

Sähköisen asiakirjahallinnan myötä pyrimme muutenkin eroon paperin käytöstä sekä skannaamme kaikki meille saapuvat asiakirjat, jotka kulkevat tietoturvallisesti VPN-yhteyden kautta, kertoo lautakunnassa yli kymmenen vuotta työskennellyt esittelijä OTL, VT Niko Matikainen.

Lausuntoasiat ovat usein työläitä ja vaativat ennen kaikkea keskittymistä, sillä lopulta kysymys on tapauskohtaisesta tulkinnasta.

– Vaativimpia lausuntoasioita ovat esimerkiksi työkyvyttömyyseläkeasiat ja yrittäjien ansionmenetysasiat. Osapuolten kirjelmöinnin saamme valmiina tekstinä, mutta varsinaisen lausunnon laadimme alusta loppuun itse. Lausunnon pituus voi olla useita sivuja, joten Philips SpeechLive helpottaa arkeamme merkittävästi. Sen ansiosta voin keskittyä varsinaisen ratkaisun tekemiseen, säästää aikaa sekä ehkäistä koneella istumisesta seuraavia rasitusvammoja. Kokemusta voisi kuvata sanoilla helpotuksen huokaus. Lisäksi Phiips SpeechLiven tietoturva on meille edellytys, sillä käsittelemme salassa pidettävää aineistoa, Niko jatkaa.

Lisää hyötyä Philips SpeechLive tarjoaa lähdeaineiston käsittelyssä. Tällöin työläämmät leikkaa-liimaa -vaiheet jäävät kokonaan pois, ja aineistoa sanellessaan siihen voi samalla perehtyä. Myös käsin kirjoitettujen tai skannauskelvottomien aineistojen muuttaminen tekstiksi onnistuu vaivattomasti sanelemalla.

Sähköinen tulevaisuus

Asiakirjahallinnan kehittyessä Liikennevahinkolautakunnassa pohditaan uusia mahdollisuuksia puheentunnistuksen käyttöön nyt ja tulevaisuudessa.

– Philips SpeechLive on helppo ottaa käyttöön ja nopea oppia. Alussa ääneen puhuminen yksin työhuoneessa oudoksutti, mutta pian sitä ei enää tiedostanut. Tekstiä syntyy todella nopeasti ja lähes virheettömästi. Philips SpeechLiven jakelijalta Oy Konttorityöltä olemme saaneet sekä hyvän perehdytyksen että aktiivista palvelua. Suosittelen Philips SpeechLiveä lämpimästi jokaiseen virastoon sekä toivotan kaikille turvallisia kilometrejä, Niko toteaa.

Lue artikkeli PDF-tiedostona